Menü Üye Giriş

Şifre Sıfırla · Kayıt Ol

 FİRMALAR REHBERİ FİRMA ARAMA firmalar kobiler ücretsiz ilan arama sayfası arama motoru  »
 Çevre hizmetleri
19.08.2018- 01:16

Çed Raporu almak için öncelikle proje sahiplerince rapor hazırlanmalı ve hazırlanan bu rapor sahiplerince Bakanlığa sunulmalıdır. Sunulduktan sonra gerçekleşecek işlemler takip edilmeli ve olumlu ya da olumsuz yönde verilecek olan kararlara göre işlem uygulanmalıdır. Proje sahiplerince çed raporu gönderildiği Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmalarını ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını verir. Alınan bu karar Bakanlık tarafından komisyon üyelerine bildirilir ve ardından Bakanlık ile Valilik, alınan kararı halka duyurur. Olumlu karar alan projelerin gerekli izinler alınarak uygulamaya başlanmasında sakınca yoktur. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca ve aksi durumlar görülen ve gözlemlenen projeler ise aldıkları olumsuz karar sonucunda hiçbir şekilde gerçekleştirilemez ve uygulamaya başlanamaz. Ayrıca olumsuz kararı verilen projeler için bu karara sebep olan şartlarda ve koşullarda değişiklik olması durumunda proje için yeniden başvuru yapılabilir.
İlgili kurum ve kuruluşlarca Çed Raporu gerekli görülmüş her proje sahiplerince gerekli işlemleri gerçekleştirme sürecine girmeli ve bu süreçleri en kısa sürede işleme koymalıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Rapor süreci yorucu ve zor bir süreç olarak görülmeksizin proje sahipleri tarafınca kurallara uygun şekilde hareket edilerek kanunlar çerçevesinde ilerlenmeli, yapılması gereken işlemler usulünce yapılarak projelere bu şekilde başlanmalıdır. Raporu edinmeyen proje sahiplerinin alacakları riskleri, yaşanacak can ve mal kayıplarını gözden geçirmeleri ve bu risklerin farkına varmaları, edinecekleri raporla tüm bu tehditlerin önüne geçmeleri gerekmektedir. çed raporu sürecinde firma ve proje sahiplerinin herhangi bir faaliyete başlamaması gerekmektedir. Aksi takdirde gerekli kurum ve kuruşlarca verilecek olan cezai durumlarla karşı karşıya kalmaları olası bir hale gelmektedir. Proje sahipleri Çed sürecinden daha yorucu olabilecek bir cezai işleme maruz kalmamak adına gereken neyse yapmalı ve güvenli bir çevre için güvenli bir yol tercih etmelidirler.

Tam Sürüme Geç »